Search
Close this search box.

S tem pravilnikom želimo uporabnike tega spletnega mesta seznaniti z načini upravljanja v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov, kot to predpisuje čl. 13 in 14 Evropske uredbe št. 679/2016 – Splošna uredba o varstvu podatkov. To razkritje spoštuje in v celoti upošteva tudi Priporočilo št. 2/2001, da so se evropski organi za varstvo osebnih podatkov sestali v skupini, ustanovljeni s čl. 29 Direktive št. 95/46 / ES, sprejeto 17. maja 2001 za določitev nekaterih minimalnih zahtev za zbiranje osebnih podatkov prek spleta in zlasti načinov, časa in narave informacij, ki jih morajo upravljavci podatkov zagotoviti uporabnikom, ko se povežejo s spletom strani, ne glede na namen povezave. Z vpogledom v to spletno mesto se lahko obdelujejo podatki o posameznikih, ki so identificirani ali prepoznavni. Pojasniti želimo, da bodo mehanizmi soglasja očitni, kratki in lahko razumljivi. Če bi se prvotni pogoji, za katere smo zahtevali soglasje, spremenili, na primer če bi se spremenil namen obdelave podatkov, se zahteva dodatno soglasje v skladu z Evropsko uredbo št. 679/2016. Poleg tega določamo, da bodo vsa zbrana soglasja dokumentirana in ločena od vseh drugih dokumentov podjetja.

 

Nadzornik podatkov obdelave

Vaši osebni podatki ne bodo razkriti in lahko uveljavljate pravice v skladu s členi 11-20 Evropske uredbe št. 679/2016 z naslovitvijo na:

 

TRGOS, d.o.o., Bled
Za žago, 5
4260 – BLED
E-mail naslov nadzornika podatkovtrgos@trgos.si

Obdelava, povezana s spletnimi storitvami tega spletnega mesta, poteka v zgoraj omenjenih pisarnah in v pisarnah ponudnika storitev spletnega mesta, z njo pa se ukvarja samo osebje podjetja ali kateri koli posameznik, dodeljen za občasna vzdrževalna dela.

 

Vrste zbranih podatkov

Med osebnimi podatki, ki jih ta aplikacija zbira samostojno ali prek tretjih oseb, so: piškotki, podatki o uporabi, ime, priimek in e-pošta. Popolne podrobnosti o vseh vrstah zbranih podatkov so na voljo v posebnih odsekih te politike zasebnosti ali v posebnih informativnih besedilih, prikazanih pred zbiranjem dejanskih podatkov. Uporabnik lahko osebne podatke brezplačno zagotovi ali v primeru podatkov o uporabi samodejno zbere med uporabo te aplikacije. Če ni drugače določeno, so vsi podatki, ki jih zahteva ta aplikacija, obvezni. Če uporabnik noče posredovati podatkov, morda ta aplikacija ne bo mogla zagotavljati storitve. Če ta aplikacija navaja, da so nekateri podatki neobvezni, se uporabniki lahko vzdržijo njihovega sporočanja, ne da bi to vplivalo na razpoložljivost storitve ali njeno delovanje. Uporabniki, ki morda dvomijo o tem, kateri podatki so obvezni, naj se obrnejo na upravljavca podatkov. Kakršna koli uporaba piškotkov – ali drugih sledilnih instrumentov – s to aplikacijo ali lastniki storitev tretjih oseb, ki jih uporablja ta aplikacija, razen če ni določeno drugače, je poleg dodatnih namenov, opisanih v tem dokumentu, zagotoviti storitev, ki jo zahteva uporabnik. in v pravilniku o piškotkih, če je na voljo. Uporabnik prevzema odgovornost za osebne podatke tretjih oseb, pridobljene, objavljene ali dane v skupno rabo s to aplikacijo, in jamči, da jih ima pravico sporočiti ali razkriti, tako da upravljavca podatkov oprosti odgovornosti do tretjih oseb.

 

Metode obdelave in lokacija zbranih podatkov

Metode obdelave

Upravljalec podatkov sprejme ustrezne varnostne ukrepe za preprečevanje nepooblaščenega dostopa, razkritja, spreminjanja ali uničenja osebnih podatkov.

Obdelava se izvaja z računalniškimi in / ali elektronskimi instrumenti, pri čemer so organizacijske metode in logike strogo povezane z navedenimi nameni. Poleg upravljavca podatkov v nekaterih primerih tudi drugi posamezniki, ki sodelujejo pri organizaciji te aplikacije (upravno, trgovsko, tržno, pravno osebje in skrbniki sistema) ali zunanji subjekti (na primer ponudniki tehničnih storitev tretjih oseb, poštni kurirji, ponudniki gostovanja). , IT podjetja, komunikacijske agencije), ki so po potrebi imenovani tudi za obdelovalce s strani upravljavca podatkov, lahko imajo dostop do podatkov. Posodobljeni seznam obdelovalcev lahko vedno zahteva upravljavec podatkov.

 

Pravna podlaga obdelave

Upravljalec podatkov obdeluje osebne podatke glede na uporabnika, če obstaja eden od naslednjih pogojev:

 • uporabnik je dal svoje soglasje za enega ali več posebnih namenov; Opomba: v nekaterih zakonodajah je lahko upravljavec podatkov pooblaščen za obdelavo osebnih podatkov, ne da bi bilo za to potrebno soglasje uporabnika ali druga pravna podlaga, navedena spodaj, dokler uporabnik tej obdelavi ne nasprotuje (»opt-out«) . Vendar to ne velja, če obdelavo osebnih podatkov ureja evropska zakonodaja o varstvu osebnih podatkov;
 • Obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe z uporabnikom in / ali izvajanje predpogodbenih ukrepov;
 • Obdelava je potrebna za izpolnitev pravne obveznosti, ki jo ima upravljavec podatkov;
 • Obdelava je potrebna za izvajanje naloge v javnem interesu ali za izvajanje javne oblasti, ki je dodeljena upravljavcu podatkov;
 • Obdelava je potrebna za zasledovanje zakonitega interesa upravljavca podatkov ali tretjih oseb.

Vendar je vedno mogoče prositi upravljavca podatkov, da pojasni dejansko pravno podlago vsakega dejanja obdelave in zlasti določi, ali obdelava temelji na zakonu, ki ga zahteva pogodba ali je potreben za sklenitev pogodbe.

 

Lokacija

Podatki se obdelujejo na operativnih mestih upravljavca podatkov in kjer koli drugje, kjer se nahajajo strani, ki sodelujejo pri obdelavi. Za dodatne informacije se obrnite na upravljavca podatkov .

Osebni podatki uporabnika se lahko prenesejo v državo, ki ni država, v kateri je uporabnik. Za dodatne informacije o lokaciji obdelave se lahko uporabnik sklicuje na razdelek o podrobnostih o obdelavi osebnih podatkov.

Uporabnik ima pravico pridobiti informacije v zvezi s pravno podlago prenosa podatkov zunaj Evropske unije ali mednarodne organizacije, ustanovljene po mednarodnem javnem pravu ali sestavljene iz dveh ali več držav, kot je na primer ZN, pa tudi glede varnostne ukrepe, ki jih je za zaščito podatkov sprejel upravljavec podatkov.

Če se zgodi eden od pravkar opisanih prenosov, se lahko uporabnik sklicuje na ustrezne odseke tega dokumenta ali zahteva podatke od upravljavca podatkov, tako da se obrne nanj na kontaktne podatke, navedene na začetku.

 

Obdobje shranjevanja

Podatki se obdelujejo in shranjujejo v času, ki ga zahtevajo nameni, za katere so bili zbrani.

Zato:

 • Osebni podatki, zbrani za namene, povezane z izvajanjem pogodbe med upravljavcem podatkov in uporabnikom, se bodo hranili do zaključka izvajanja pogodbe.
 • Osebni podatki, zbrani za namene, ki jih je mogoče pripisati zakonitemu interesu upravljavca podatkov, se bodo hranili, dokler ta interes ne bo zadovoljen. Uporabnik lahko pridobi dodatne informacije v zvezi z zakonitim interesom, ki ga zasleduje upravljavec podatkov v ustreznih odsekih tega dokumenta, ali tako, da se obrne na upravljavca podatkov.

Kadar obdelava temelji na soglasju uporabnika, lahko upravljavec osebnih podatkov hrani osebne podatke dlje, dokler ta privolitev ni preklicana. Poleg tega je upravljavec podatkov morda dolžan hraniti osebne podatke dlje časa v skladu z zakonsko obveznostjo ali po odredbi organa.

Po koncu obdobja shranjevanja bodo osebni podatki izbrisani. Zato po izteku tega roka pravice do dostopa, izbrisa, popravka in pravice do prenosljivosti podatkov ne bodo več uveljavljene.

Namen obdelave zbranih podatkov

Podatki o uporabniku se zbirajo, da upravljavec podatkov lahko opravlja svoje storitve, pa tudi za naslednje namene: statistika in stiki z uporabnikom.

Za dodatne podrobne informacije o namenih obdelave in osebnih podatkih, ki so za vsak namen dejansko pomembni, se lahko uporabnik sklicuje na ustrezne odseke tega dokumenta.

Podrobnosti o obdelavi osebnih podatkov

Osebni podatki se zbirajo za naslednje namene in z uporabo naslednjih storitev:

Kontaktni obrazec (ta vloga)

Uporabnik z izpolnitvijo obrazca za stik s svojimi podatki soglaša z njihovo uporabo kot odgovor na zahteve po informacijah, predračunu ali kateri koli drugi vrsti, navedeni v naslovu obrazca.

Zbrani osebni podatki: priimek, e-pošta in ime.

Poštni seznam ali glasilo (ta aplikacija)

Z registracijo na poštni seznam ali glasilo se e-poštni naslov uporabnika samodejno vnese na seznam stikov, kamor se lahko pošiljajo e-poštna sporočila, ki vsebujejo informacije, tudi komercialne in promocijske narave, glede na to aplikacijo. E-poštni naslov uporabnika je lahko na ta seznam dodan tudi zaradi registracije v to aplikacijo ali po nakupu.

Zbrani osebni podatki: mesto, priimek, datum rojstva, elektronska pošta, ime in poklic.

 

Statistika

Storitve v tem razdelku omogočajo nadzorniku podatkov nadzor in analizo prometnih podatkov in se uporabljajo za sledenje vedenja uporabnika.

 

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics je storitev spletne analize, ki jo ponuja Google Inc. (»Google«).

Google uporablja zbrane osebne podatke za sledenje in pregled uporabe te aplikacije, sestavljanje poročil in njihovo skupno rabo z drugimi storitvami, ki jih je razvil Google. Google lahko uporablja osebne podatke za kontekstualizacijo in prilagajanje oglasov lastne oglaševalske mreže.

Zbrani osebni podatki: piškotki in podatki o uporabi.

Lokacija obdelave: ZDA – Pravilnik o zasebnosti (https://policies.google.com/privacy) – Onemogoči. Predmetni član zasebnostnega ščita.

 

Upravljanje stikov in pošiljanje sporočil

Ta vrsta storitve omogoča upravljanje baze podatkov e-poštnih stikov, telefonskih stikov ali kakršnih koli drugih stikov, ki se uporabljajo za komunikacijo z uporabnikom.

Te storitve bi lahko dovolile tudi zbiranje podatkov glede na datum in čas, ko si je uporabnik ogledal sporočila, pa tudi interakcijo uporabnika z njimi, na primer informacije v zvezi s kliki povezav, vključenih v sporočila.

 

MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.)

MailChimp je storitev za upravljanje naslovov in pošiljanje e-poštnih sporočil, ki jo zagotavlja The Rocket Science Group, LLC.

Zbrani osebni podatki: priimek, e-pošta in ime.

Lokacija obdelave: ZDA – Pravilnik o zasebnosti (https://mailchimp.com/legal/privacy/). Predmetni član zasebnostnega ščita.

 

Pravice uporabnika

Uporabniki lahko uveljavljajo določene pravice glede na podatke, ki jih obdeluje upravljavec podatkov.

Uporabnik ima zlasti pravico:

 • kadar koli prekličejo soglasje. Uporabnik lahko prekliče soglasje za obdelavo svojih predhodno izraženih osebnih podatkov.
 • Nasprotuje obdelavi njegovih / njenih podatkov. Uporabnik lahko nasprotuje obdelavi svojih podatkov, če se ta izvaja na pravni podlagi, ki ni drugačna od privolitve. Dodatne podrobnosti o pravici do ugovora so navedene v naslednjem poglavju.
 • Dostopajte do njegovih / njenih podatkov. Uporabnik ima pravico pridobiti informacije o podatkih, ki jih obdeluje upravljavec podatkov, v zvezi z določenimi vidiki obdelave in prejeti kopijo obdelanih podatkov.
 • Preverite in zahtevajte popravek. Uporabnik lahko preveri točnost svojih podatkov in zahteva njihovo posodobitev ali popravek.
 • Pridobite omejitev obdelave. Ko so izpolnjeni določeni pogoji, lahko uporabnik zahteva omejitev obdelave svojih podatkov. V tem primeru upravljavec podatkov ne bo obdeloval podatkov za noben drug namen, razen za njihovo shranjevanje.
 • Pridobite izbris ali odstranitev njegovih osebnih podatkov. Ko so izpolnjeni določeni pogoji, lahko uporabnik zahteva, da nadzornik podatkov izbriše njegove podatke.
 • Prejmite njegove podatke ali jih prenesite drugemu upravljavcu podatkov. Uporabnik ima pravico prejemati svoje podatke v strukturirani, pogosto uporabljeni obliki, čitljivi iz avtomatske naprave, in če je to tehnično izvedljivo, pridobiti prenos brez ovir drugemu upravljavcu podatkov. Ta določba velja, kadar se podatki obdelujejo z avtomatiziranimi instrumenti in obdelava temelji na privolitvi uporabnika, v pogodbi, katere uporabnik je del ali z njim povezanimi pogodbenimi ukrepi.
 • Vložitev pritožbe. Uporabnik lahko vloži pritožbo pri pristojnem nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov ali vloži na sodišču .

 

Podrobnosti o pravici do ugovora

Ko se osebni podatki obdelujejo v javnem interesu, pri izvrševanju javne oblasti, s katero je upravljavec podatkov podeljen, ali za uveljavljanje zakonitega interesa upravljavca podatkov, imajo uporabniki pravico ugovarjati obdelavi iz razlogov, povezanih z njihovim posebno situacijo.

Uporabniki se opozarjajo, da lahko, če se njihovi podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, nasprotujejo obdelavi brez navedbe razloga. Če želite ugotoviti, ali upravljavec podatkov obdeluje podatke za namene neposrednega trženja, se lahko uporabniki sklicujejo na ustrezne odseke tega dokumenta

.

 

Kako uveljavljati pravice

Za uveljavljanje pravic uporabnika lahko uporabniki pošljejo zahtevo na kontaktne podatke upravljavca podatkov, ki jih vsebuje ta dokument. Zahteve se vložijo brezplačno in jih upravlja upravljavec podatkov v najkrajšem možnem času, vsekakor pa v enem mesecu.

 

Dodatne informacije o obdelavi

Obramba na sodišču

Osebne podatke uporabnika lahko upravljavec podatkov uporabi na sodišču ali v fazah priprave na morebitno sodno zadevo za obrambo pred zlorabo pri uporabi te aplikacije in z njo povezanih storitev s strani uporabnika.

Uporabnik izjavlja, da se zaveda, da bi lahko upravljavec podatkov po naročilu javnih organov razkril podatke.

 

Posebna razkritja

Na zahtevo uporabnika lahko ta aplikacija poleg informacij, vključenih v to politiko zasebnosti, uporabniku zagotovi tudi dodatna in hkratna razkritja v zvezi z določenimi storitvami ali zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov.

 

Sistemski dnevnik in vzdrževanje

Za potrebe, povezane z delovanjem in vzdrževanjem, lahko ta aplikacija in morebitne storitve tretjih oseb, ki jih uporablja, zbirajo sistemske dnevnike, z drugimi besedami datoteke, ki beležijo interakcije in ki lahko vsebujejo tudi osebne podatke, kot je naslov IP uporabnika.

 

Informacije, ki niso vključene v to politiko

Dodatne informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko kadar koli od upravljavca podatkov zahtevajo kontaktni podatki.

 

Odgovor na zahteve »Ne sledi«

Ta aplikacija ne podpira zahtev »Ne sledi«.

Če želite ugotoviti, ali jih uporabljajo katere koli tretje storitve, ki jih uporabljajo, uporabnika prosimo, da se posvetuje z ustreznimi politikami zasebnosti.

 

Spremembe tega pravilnika o zasebnosti

Upravljavec podatkov si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni to politiko zasebnosti, tako da obvesti uporabnike na tej strani in, če je mogoče, na tej aplikaciji ter, če je to tehnično in pravno izvedljivo, tako, da uporabnikom pošlje obvestilo prek enega kontaktnih podatkov, ki jih ima upravljavec. Zato redno preverjajte to stran, sklicujoč se na datum zadnje spremembe (zadnje posodobitve), natisnjen na dnu.

Če spremembe vključujejo obdelavo, katere pravna podlaga je privolitev, bo upravljavec podatkov po potrebi še enkrat pridobil soglasje uporabnika.

 

Zadnja posodobitev: 26. april 2024

 

Definicije in pravne reference

Osebni podatki (ali podatki)

Osebni podatki so kakršne koli informacije, ki neposredno ali posredno, tudi v povezavi s katerimi koli drugimi podatki, vključno z osebno identifikacijsko številko, identificirajo posameznika ali jih naredijo prepoznavne.

Podatki o uporabi

To so informacije, ki se samodejno zbirajo s to aplikacijo (tudi od aplikacij tretjih oseb, integriranih s to aplikacijo), vključno z: naslovi IP ali imeni domen računalnikov, ki jih uporablja uporabnik, ki se poveže s to aplikacijo, naslovi URI (enotni identifikator vira) , čas zahteve, način posredovanja zahteve strežniku, velikost datoteke, pridobljene kot odgovor, številčna koda, ki označuje stanje odgovora strežnika (uspešen zaključek, napaka itd.), država izvora, značilnosti brskalnika in operacijskega sistema, ki ga uporablja obiskovalec, različni časovni zapisi obiska (na primer čas bivanja na vsaki strani) in podrobnosti v zvezi z načrtom potovanja, ki mu sledi aplikacija, s posebnim sklicem na zaporedje uporabljenih strani, parametre glede na operacijski sistem in računalniško okolje uporabnika.

Uporabnik

Posameznik, ki uporablja to aplikacijo in ki, če ni drugače določeno, sovpada s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Predmet podatkov

Fizična oseba, na katero se nanašajo osebni podatki.

Procesor

Fizična oseba, pravna oseba, javna uprava in katera koli druga organizacija, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca podatkov, kot je pojasnjeno v tej politiki zasebnosti.

 

Nadzornik podatkov (ali krmilnik)

Fizična ali pravna oseba, javni organ, služba ali drug organ, ki posamezno ali z drugimi določa namene in načine obdelave osebnih podatkov in sprejetih instrumentov, vključno z varnostnimi ukrepi v zvezi z delovanjem in uporabo to aplikacijo. Upravljavec podatkov, če ni drugače določeno, je lastnik te aplikacije.

Ta aplikacija

Strojni ali programski instrument, prek katerega se zbirajo in obdelujejo osebni podatki uporabnikov.

Storitev

Storitev, ki jo ponuja ta aplikacija, kot je opredeljena v relativnih pogojih (če je vključena) na tej spletni strani / aplikaciji.

Evropska unija (ali EU)

Če ni drugače določeno, se kakršno koli sklicevanje na Evropsko unijo, vključeno v ta dokument, razširi na vse sedanje države članice Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora.

Piškotek

Majhen del podatkov, shranjenih v uporabnikovi napravi.

Pravna referenca

Razkritje zasebnosti je pripravljeno na podlagi številnih zakonodajnih predpisov, vključno s členoma 13 in 14 Evropske uredbe št. 2016/679.

Če ni drugače določeno, to razkritje zasebnosti zadeva izključno to aplikacijo.

 • ZNAMKE

 • Lastnosti

 • Zaščita

 • Material

 • Standardi

 • Tip

 • Reset